Більше можливостей для інвестицій: Комісія допустила цінні папери індексу S&P 500 до обігу в Україні


Більше можливостей для інвестицій: Комісія допустила цінні папери індексу S&P 500 до обігу в Україні

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) активно працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти.

Прихід на український ринок капіталу всесвітньовідомих компаній є черговим кроком для його інтеграції в міжнародні ринки та збільшення інвестицій для України.Регулятор має право за власною ініціативою здійснювати надання допуску цінним паперам, які входять до фондових індексів на підставі затвердженого Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Тож Комісією було прийнято рішення щодо допуску 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500, та які можуть обліковуватись на рахунку ПАТ «Національний депозитарій України», відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено трохи більше 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Акції всіх компаній торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Фондовий індекс є барометром американської економіки.

Станом на 29 грудня 2022 року всього було допущено 96 цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України та 412 цінних паперів (S&P 500) допущених за ініціативою Комісії.

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube .