ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

Законом України № 1116-ІХ «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» запроваджено систему стимулювання інвестування у нові великі проекти. Закон спрямований на залучення нових значних інвесторів на український ринок, а також розширення існуючого бізнесу.
 
Державна підтримка для інвестиційних проектів із значними інвестиціями надається після підписання спеціального інвестиційного договору між інвестором з однієї сторони та державою Україна в особі Кабінету Міністрів України та місцевою громадою в особі органу місцевого самоврядування (якщо така громада надає підтримку) з іншої сторони строком на 15 років.
 
Форми державної підтримки:
1) звільнення від сплати певних податків та зборів (до 01.01.2035 р.):
– звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового обладнання та комплектуючих виробів до нього;
– звільнення від оподаткування прибутку інвестора (крім проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних);
– встановлення органами місцевого самоврядування нижчої ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності, або звільнення від сплати земельного податку (крім проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин).
2) звільнення від оподаткування ввізним митом нового обладнання та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору (до 01.01.2035 р.);
3) надання земельної ділянки державної або комунальної власності в оренду для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями з переважним правом придбання такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору.
4) будівництво об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.
 
Окрім цього, держава також може сприяти інвестору у приєднанні до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій, що необхідні для реалізації ІПЗІ в рамках СІД (зокрема, шляхом переговорів).
 
Особливості отримання державної підтримки:
–        декілька інвесторів можуть спільно брати участь у реалізації одного інвестиційного проекту;
–        загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту може досягати до 30% від запланованого обсягу інвестицій;
–        за запитом спеціально уповноважена установа надає інвесторам організаційну та консультативну допомогу під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів, а також співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів.
 
Вимоги до інвестиційних проектів:
–        інвестиційний проект повинен передбачати будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування, придбання необхідного устаткування та комплектуючих виробів до нього;
–        не менше 80 нових робочих місць повинні бути створені протягом строку реалізації інвестиційного проекту;
–        розмір інвестицій в інвестиційний проект має становити не менше 20 мільйонів євро;
–        строк реалізації інвестиційного проекту не повинен перевищувати 5 років.
 
Сфери реалізації інвестиційного проекту:
–        переробна промисловість (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв);
–        добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);
–        поводження з відходами;
–        транспорт;
–        складське господарство;
–        поштова та кур’єрська діяльність;
–        логістика;
–        освіта;
–        наукова та науково-технічна діяльність;
–        охорона здоров’я;
–        мистецтво;
–        культура;
–        Спорт;
–        туризм та курортно-рекреаційна сфера.
 
Щоб отримати додаткову інформацію та розпочати процес подання заявки, відвідайте сайт UkraineInvest: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/analytics-research/explanatory-guide/.

Законом України № 1116-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» запроваджено віртуальну економічну зону Дія.City, яка поєднує комфортні податкові умови з ефективними інструментами, що дозволять компаніям  будувати прозору корпоративну структуру, легше залучати іноземні інвестиції, задіювати додаткові механізми для захисту нематеріальних активів.
 
Для резидентів Дія.City доступні, зокрема, такі стимули:
1) спеціальний корпоративний податок: резидент Дія.City може обрати сплачувати податок на виведений капітал у 9% замість податку на прибуток у 18%, що сплачується на загальних підставах;
2) 0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом Дія.City, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;
3) податкова знижка: із загального оподатковуваного доходу віднімається сума, витрачена на придбання частки в українському стартапі;
4) нова форма співпраці між резидентом Дія.City та ІТ спеціалістами: Працюючи за «гіг-контрактами», ІТ-спеціалісти сплачують ПДФО у 5% та мають право включати в «гіг-контракти» такі положення, як зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації, недопущення конкуренції, оплата праці в іноземній валюті, що наразі заборонено трудовим законодавством;
5) інструменти венчурного інвестування: право на збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю за допомогою механізму конвертованих позик; механізми володіння акціями з боку співробітників  (ESOP); положення про гарантії та відшкодування збитків тощо.
 
Щоб стати резидентом Дія.City компанія повинна відповідати таким загальним критеріям:
1) Компанія повинна здійснювати одну чи кілька перелічених видів діяльності, зокрема:
–        розробка та тестування програмного забезпечення, включно з виданням комп’ютерних ігор;
–        видання та розповсюдження ПЗ, зокрема SaaS;
–        навчання комп’ютерній грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ;
–        digital marketing та Ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами;
–        R&D в сфері IT і телеком;
–        кіберспорт;
–        постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів тощо.
2) Середня зарплата працівника та гіг-спеціаліста еквівалентна 1200 євро станом на перший день місяця.
3) Кількість працівників/гіг-спеціалістів за звітний період не менше ніж 9 осіб (сумарно).
4) Розмір чистого прибутку компанії та роялті, отриманих від кваліфікованої діяльності (так званий «кваліфікований дохід») за звітний період, становить не менше 90% суми загального чистого доходу компанії за той же звітний період.
 
Резидентом Дія.City може також стати стартап ІТ компанії, якщо він відповідає таким вимогами, зокрема:
1) Компанія повинна здійснювати одну чи кілька перелічених вище видів діяльності.
2) Розмір чистого прибутку компанії та роялті, отриманих від кваліфікованої діяльності (так званий «кваліфікований дохід») за звітний період, становить не менше 90% суми загального чистого доходу компанії за той же звітний період.
3) Сума річного доходу не перевищує 7,5 млн грн.
4) Не пізніше 1 числа 7-го місяця після отримання статусу резидента Дія.City середньомісячна заробітна плата працівників та гіг-спеціалістів компанії повинна становити не менше 1200 євро в еквіваленті на перший день місяця.
 
У зв’язку із збройною агресією РФ проти України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. № 382 «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» спрощено критеріїв резидентства Дія.City: на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям, встановним законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», зокрема, щодо видів діяльності, кількості співробітників, середньої зарплати, суми доходу; порушуватимуть строки подання звітів; у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про невідповідність резидента Дія.City встановленим вимогам. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.
 
Для отримання додаткової інформації та подання заявки, будь ласка, відвідайте сайт Дія.City: https://city.diia.gov.ua/.

Законом України «Про індустріальні парки» передбачається ряд економічних стимулів, які відповідають сучасним світовим тенденціям та покликані збільшити обсяг прямих інвестицій в індустріальні парки України та підвищити їх конкурентоспроможність.
 
Керуючі компанії, ініціатори створення – суб’єкти господарювання та учасники індустріальних парків мають право на такі стимули:
1)     компенсація відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;
2)     надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків;
3)     компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.
 
Окрім цього, такі податкові та митні стимули доступні для учасників індустріальних парків:
1)     звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови його реінвестування в розвиток інвестиційного проекту. Таке звільнення буде застосовуватися контролюючим органом протягом 10 послідовних років з моменту подання учасником індустріального парку відповідної заяви;
2)     звільнення від оподаткування ПДВ ввезення нового устаткування (обладнання) для власного використання;
3)     можливість застосування за рішенням органу місцевого самоврядування пільг на податок на нерухомість на території̈ індустріальних парків;
4)     звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) що ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання.
 
Види діяльності, які дозволяються в індустріальних парках:
–        переробна промисловість;
–        переробка промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів);
–        науково-технічна діяльність;
–        діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.
 
Станом на липень 2022 р. Міністерством економіки України як уповноважений державний орган працює над розробленням підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких забезпечить повноцінне функціонування системи індустріальних парків.

Більш детально про підтримку, що надається в вашій галузі, знайдіть на сторінці “Перспективні галузі”.

У рамках послуг B2G ЮкрейнІнвест надає інвесторам допомогу у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з державними послугами та державним наглядом і контролем. Для того, щоб ЮкрейнІнвест краще зрозуміла проблемне питання, з яким зіткнулась Ваша компанія, поділіться більше, будь ласка, з нами деталями проблемного питання, заповнивши Форму-опитувальник для звернення інвестора до ЮкрейнІнвест щодо підтримки у вирішенні проблемного питання.