Інфраструктура

ДПП – співробітництво між державою, територіальними громадами в особі відповідних органів, що згідно із Законом України «Про управління об’єктами державної власності» здійснюють управління об’єктами державної власності, органів місцевого самоврядування та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій (приватних партнерів), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом України «Про державно-приватне партнерство» та іншими законодавчими актами.


Ознаки ДПП:

 • створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом;
 • довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
  передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 • внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт ДПП.

Об’єкти ДПП:

 • існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, або майно господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим;
 • створювані або новозбудовані об’єкти відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

Форми ДПП:

 • концесійний договір;
 • договір управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, інвестиційних зобов’язань приватного партнера);
 • договір про спільну діяльність;
 • інші договори.

Ініціювання процесу ДПП

1. Пропозиції здійснення ДПП:
Пропозиції готуються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами Автономної Республіки Крим, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, або особами, які можуть бути приватними партнерами.

Етапи здійснення пропозиції ДПП:
1) підготовка концептуальної записки здійснення ДПП;
2) підготовка ТЕО.

2. Аналіз ефективності здійснення ДПП, за результатами якого складається висновок про доцільність або недоцільність здійснення ДПП.

3. Рішення про здійснення ДПП (приймається протягом 3 календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення ДПП).

Конкурсна процедура

Процедура проведення конкурсу з визначення партнера врегульована Порядком проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 р. № 384.

1. Оголошення про проведення конкурсу (здійснює державний партнер).

2. Подання заявок (строк не менший за 60 і не більшим за 90 календарних днів).

3. Попередній відбір претендентів:
Для участі у попередньому відборі претендент має відповідати щонайменше 3 з таких критеріїв:

 • наявність у претендента обладнання та матеріально-технічної бази для виконання проектних, будівельних та експлуатаційних робіт і матеріально-технічного обслуговування, що необхідні для виконання договору державно-приватного партнерства;
 • наявність та відповідний рівень професійної і технічної кваліфікації працівників претендента;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання претендентом аналогічних за предметом договорів;
 • наявність у претендента ресурсів для забезпечення фінансування проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, або досвіду гарантованого залучення фінансування для реалізації подібних проектів;
 • інші вимоги за рішенням державного партнера.

Для цілей підтвердження відповідності претендентів вимогам попереднього відбору підтвердні документи можуть подаватися як щодо самого претендента, так і щодо осіб, пов’язаних з претендентом відносинами контролю.

4. Рішення про допущення/недопущення претендентів до участі у конкурсі (протягом 45 робочих днів з дня закінчення строку подання заявок комісія розглядає заявки, готує проект рішення щодо допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі та надає його на затвердження державному партнеру; протягом 7 робочих днів державний партнер затверджує відповідні рішення; протягом 3 робочих днів комісія інформує претендента).

Претендентам, допущеним до участі у конкурсі, одночасно з повідомленням про допущення надається:

 • інформація про порядок одержання інструкції для учасників, проекту договору державно-приватного партнерства та інших документів, що є частиною конкурсної документації;
 • проект договору про конфіденційність наданої інформації та порядок його укладення (у разі необхідності);
 • інформація про розмір та порядок сплати реєстраційного внеску (у разі наявності).

5. Подання конкурсних пропозицій учасниками.

6. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу (загальний строк розгляду та оцінки конкурсних пропозицій учасників не може перевищувати 45 робочих днів з моменту завершення граничного строку подання конкурсних пропозицій).

Переможцем конкурсу визнається учасник, фінансово-економічна частина конкурсної пропозиції якого отримала найбільшу кількість балів.

7. Укладення концесійного договору з переможцем конкурсу (протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу державний партнер запрошує переможця до переговорів щодо укладення договору, що має бути укладений протягом 90 календарних днів з дня отримання такого запрошення).

Більш детальну інформацію щодо ДПП можна отримати на офіційному веб-сайті Міністерства економіки, де розміщений посібник з питань ДПП.