Питання та відповіді

Інвестиційний проект
Яким основним вимогам повинен відповідати інвестиційний проект із значними інвестиціями?

Інвестиційний проект, що претендує на отримання державної підтримки відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (далі — Закон) має відповідати наступним вимогам:
1) сфери реалізації: переробна промисловість, виробництво біогазу і біометану, добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин, поводження з відходами, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, логістика, освіта, наукова та науково-технічна діяльність, охорона здоров’я, мистецтво, культура, спорт, туризм, курортно-рекреаційна сфера та електронні комунікації;
2) форма відтворення: будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
3) створення нових робочих місць: не менше 10/30/50 нових робочих місць з середньою заробітною платою, яка відповідно на 50%/30%/15% перевищує розмір середньої заробітної плати у регіоні за відповідним видом діяльності;
4) розмір значних інвестицій: не менше 12 мільйонів євро без урахування податку на додану вартість;
5) строк реалізації проекту: не більше 5 років.

Які пільги може отримувати інвестор, що реалізує інвестиційний проект із значними інвестиціями?
  1. Звільнення від податку на прибуток підприємств – протягом 5 послідовних років з моменту подання заяви до контролюючого органу (крім проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин).
  2. Звільнення від сплати податку на додану вартість та митних платежів під час імпорту обладнання та устаткування (за умови, що відповідні товари виготовлені не раніше ніж за 3 роки до дати їх ввезення та не були у використанні).
  3. Будівництво або компенсація витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями (крім проектів у сфері збагачення залізної руди);
  4. Встановлення меншої ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності або звільнення від сплати земельного податку (крім проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин).
  5. Спрощена процедура надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) та з переважним правом придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії спеціального інвестиційного договору.
  6. Компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.
  7. Звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.
Як розрахувати суму значних інвестицій для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями?

Загальний обсяг значних інвестицій в об’єкти інвестування (необоротні активи) розраховується без урахування податку на додану вартість і включає в себе всі капітальні витрати, що були та/або будуть вкладені в будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування (в тому числі капітальні витрати на проектування), придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього та будівництво необхідних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури у процесі реалізації інвестиційного проекту. Не можуть бути включені до загального обсягу значних інвестицій витрати, не пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту.

Скільки форм державної підтримки можна обрати?

Заявник може обирати будь-які передбачені законодавством форми державної підтримки, проте загальний обсяг державної підтримки за всіма обраними видами не повинен перевищувати 30 % планового обсягу значних інвестицій.

Чи може інвестор зі значними інвестиціями ввести іншу господарську діяльність, не пов’язану з реалізацією інвестиційного проекту із значними інвестиціями?

Відповідно до частини 5 статті 1 Закону, інвестор із значними інвестиціями — це зареєстрована в Україні юридична особа, яка спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проєкту із значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору. Інша господарська діяльність, окрім як та, що повʼязана з реалізацією проекту, інвестором зі значними інвестиціями здійснюватися не може.

Чи може заявник та інвестор зі значними інвестиціями бути однією юридичною особою?

Заявник повинен здійснити заходи щодо утворення юридичної особи — інвестора із значними інвестиціями. Якщо заявник є юридичною особою, зареєстрованою в Україні, що спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, і відповідає всім вимогам та обмеженням, встановленим законодавством, він може стати стороною спеціального інвестиційного договору як інвестор із значними інвестиціями.

Як інвестиційний проект може отримати статус інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та претендувати на отримання державної підтримки?

Заявник повинен підготувати заявку і подати її до Міністерства економіки України. У разі відповідності заявки всім вимогам законодавства Міністерство економіки України видає висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту та підписання спеціального інвестиційного договору.

Після підписання спеціального інвестиційного договору проект отримує статус інвестиційного проекту із значними інвестиціями та може отримувати державну підтримку.

Чи можна здійснити значні інвестиції до подання заявки до уповноваженого органу та підписання спеціального інвестиційного договору?

Заявник не раніше ніж за 18 місяців до дати подання заявки до Міністерства економіки України може здійснити значні інвестиції в об’єкти інвестування в обсязі, що не перевищує 30% загального обсягу значних інвестицій, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Чи може інвестиційний проект претендувати одночасно на отримання державної підтримки та державного стимулювання відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”?

Інвестор із значними інвестиціями може претендувати на отримання державної підтримки тільки у разі, якщо він є іншим суб’єктом індустріального парку, який не має права на отримання державного стимулювання відповідно до пункту 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про індустріальні парки».

Який наслідок перевищення загального обсягу значних інвестицій, що був вказаний у початковій заявці?

Якщо під час виконання спеціального інвестиційного договору фактичний обсяг значних інвестицій є більшим, ніж передбачено таким договором, загальний обсяг державної підтримки залишається без змін.

ТОП 5 УПЕРЕДЖЕНЬ ІНВЕСТОРІВ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ
Якщо інвестиції в інвестиційний проект перевищують 12 млн євро, то можна отримати державну підтримку відповідно до Закону №1116-ІХ

Значні інвестиції в об’єкти інвестування для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями повинні перевищувати суму, еквівалентну 12 мільйонам євро без урахування податку на додану вартість. Плановий (загальний) обсяг значних інвестицій повинен включали в себе всі капітальні витрати, що були та/або будуть вкладені в будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування (в тому числі капітальні витрати на проектування); придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього; будівництво необхідних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури у процесі реалізації інвестиційного проекту.

Для того, щоб інвестиційний проект мав право отримати державну підтримку відповідно до Закону №1116-ІХ, обсяг всіх капітальних інвестицій повинен становити не менше 12 мільйонів євро без урахування податку на додану вартість, а не сумарно всіх запланованих інвестицій, що в т.ч. можуть включати в себе інвестиції в оборотний фонд, фонд оплати праці персоналу, тощо). 

Інвестиційні проекти в сфері енергетики можуть отримати державну підтримку відповідно до Закону №1116-ІХ

Ні, п.1 ч.1 ст.5 Закону №1116-ІХ передбачено вичерпний перелік сфер реалізації інвестиційного проекту, а саме: переробна промисловість (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового (за виключенням виробництва біоетанолу, який призначений для використання як компонент палива), коньячного і плодового, алкогольних напоїв), виробництво біогазу і біометану (в тому числі скрапленого або стисненого), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльності, логістика, освіта, наукова та науково-технічна діяльності, охорона здоров’я, мистецтво, культура, спорт, туризм, курортно-рекреаційна сфера та сфера електронних комунікацій.

Сфера енергетики до цього переліку не входить. 

Якщо інвестиційний проект вже розпочато, компанія може подавати заявку на проведення оцінка до Міністерства економіки України, для отримання позитивного висновку та рекомендації щодо підписання спеціального інвестиційного договору та подальшого отримання державної підтримки

Ні, наявність необоротних активів на балансі юридичної особи (потенційного інвестора із значними інвестиціями), що реалізовує проект є невідповідністю вимогам Закону №1116-ІХ, а саме  п.4. ч.1 ст.1 Закону №1116-ІХ.

Виключенням є лише ситуація, коли така юридична особа є одночасно і заявником і потенційним інвестором із значними інвестиціями та вже здійснила значні інвестицій не раніше, ніж за останні 18 місяців до подання заявки в обсязі до 30% значних інвестицій і має намір набути статус інвестора зі значними інвестиціями. 

Я можу розділити необоротні активи на балансі інвестора із значними інвестиціями на значні інвестиції, і такі, що не відносяться до значних

Ні, інвестор із значними інвестиціями – це зареєстрована в Україні юридична особа, яка спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту із значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору. Всі капітальні витрати повинні бути віднесені до значних інвестицій і мати пряме відношення інвестиційного проекту і його діяльності. 

Наявність інвестицій, що були вкладені в необоротні активи, на балансі юридичної особи – потенційного інвестора із значними інвестиціями  раніше, ніж за 18 місяців до дати подання заявки є невідповідністю положенням закону, а саме п.4 ч.1 ст.5 Закону №1116-ІХ. 

Заявник і інвестор зі значними інвестиціями повинні бути обов’язково двома різними юридичними особами

Ні, у разі якщо заявник є юридичною особою, зареєстрованою в Україні, що спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями і відповідає всім вимогам та обмеженням, встановленим Законом №1116-ІХ, він стає стороною спеціального інвестиційного договору як інвестор із значними інвестиціями.

На балансі такої юридичної особи можуть бути виключно необоротні активи, що відносяться до реалізації інвестиційного проекту, в які було проінвестовано не раніше, ніж за останні 18 місяців до подання заявки в обсязі до 30% суми всіх значних інвестицій.

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube.