Важке машинобудування

В Україні є велика виробнича база, яка історично орієнтувалася на важку промисловість. Машинобудівна промисловість залишається одним із ключових рушіїв зростання української економіки.

Багатогалузевий сектор промислової техніки в Україні представлений мережею машинобудівних підприємств, що займаються виробництвом гірничого обладнання, рухомого складу залізниць, сільськогосподарського обладнання, турбогвинтів, газових турбін, верстатів, авіадвигунів, приладів для легкої та харчової промисловості.

Машинобудування в Україні має низку переваг:

  • В Україні є значні запаси сировини, які разом з розвиненою металургією можуть задовольнити великі виробничі потреби. Більшість машинобудівних підприємств розташовані на сході України та знаходяться недалеко від бази постачання сировини, переважно сталі.
  • В Україні наявна кваліфікована робоча сила, яка щороку поповнється 10 000 випускників машинобудівних факультетів українських університетів та коледжів.
  • Розвинена транспортна інфраструктура полегшує доступ до великих експортних ринків Європи, Азії та Близького Сходу.

Історично українське виробництво промислової техніки мало міцні зв’язки із країнами СНД, які виступали і в ролі постачальників деталей для українських підприємств, і як основні ринки збуту української продукції.

Протягом останніх років сектор переорієнтувався на інші ринки з огляду на політичні реалії. Однак виробничий та експортний потенціал України залишається досить значним і має простір для подальшого зростання.

Значні можливості також пов’язані з потенційною приватизацією великих державних підприємств, що займаються виробництвом важкої техніки.