IT

Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» запроваджено віртуальну економічну зону Дія.City, яка поєднує комфортні податкові умови з ефективними інструментами, що дозволять ІТ компаніям  будувати прозору корпоративну структуру, легше залучати іноземні інвестиції, задіювати додаткові механізми для захисту нематеріальних активів.

“Дія Сіті” – це правовий режим є-резидентства, який передбачає податкові пільги, більш гнучкі правила зайнятості, кращий захист прав інтелектуальної власності, застосування найкращих практик права Англії та Уельсу щодо інвестицій венчурного капіталу тощо, на період щонайменше 25 років.

Для резидентів Дія.City доступні, зокрема, такі стимули:

 • спеціальний корпоративний податок: резидент Дія.City може обрати сплачувати податок на виведений капітал у 9% замість податку на прибуток у 18%, що сплачується на загальних підставах;
 • 0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом Дія.City, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;
 • податкова знижка: із загального оподатковуваного доходу віднімається сума, витрачена на придбання частки в українському стартапі;
 • нова форма співпраці між резидентом Дія.City та ІТ спеціалістами: Працюючи за «гіг-контрактами», ІТ-спеціалісти сплачують ПДФО у 5% та мають право включати в «гіг-контракти» такі положення, як зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації, недопущення конкуренції, оплата праці в іноземній валюті, що наразі заборонено трудовим законодавством;
 • інструменти венчурного інвестування: право на збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю за допомогою механізму конвертованих позик; механізми володіння акціями з боку співробітників  (ESOP); положення про гарантії та відшкодування збитків тощо.

Щоб стати резидентом Дія.City компанія повинна відповідати таким загальним критеріям:

 • 9+ працівників та/або гіг-спеціалістів за звітний період;
  середня зарплата працівника та гіг-спеціаліста не менша еквіваленту в 1200 євро;
 • 90%+ розміру чистого прибутку ІТ компанії та роялті отримані від “кваліфікованої діяльності” (дохід, отриманий за результатом господарської діяльності у сфері ІТ);
 • ІТ компанія повинна здійснювати одну чи кілька перелічених видів діяльності:
  – розробка та тестування програмного забезпечення, включно з виданням комп’ютерних ігор;
  – видання та розповсюдження ПЗ, зокрема SaaS;
  – навчання комп’ютерній грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ;
  – digital marketing та Ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами;
  – R&D в сфері IT і телеком;
  – кіберспорт;
  – постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів тощо.

ІТ стартап може отримати статус резидента “Дія Сіті”, навіть якщо він відповідає лише вимогам щодо 90% загального чистого доходу ІТ-компанії, що складається з “кваліфікованого доходу” (дохід, отриманий за результатом господарської діяльності у сфері ІТ).

*Компанія вважається “стартапом”, якщо вона зареєстрована не раніше, ніж за 24 місяці до дати подання заявки, і її загальний річний дохід не перевищує поріг для третьої групи єдиних платників податків (1167 мінімальних заробітних плат, близько 7,5 млн. гривень станом на 2022 р.)

При цьому, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, як і не будуть позбавлені можливості увійти до режиму, навіть якщо вони не відповідатимуть вищезазначеним критеріям.