ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

Загальна інформація
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 р. № 165 строки надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів призупинені на час дії воєнного стану, окрім строків надання адміністративних послуг у сферах:
– державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
– державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
– державної реєстрації актів цивільного стану.
 
При цьому, Державна регуляторна служба України в позиції, опублікованій 10.03.2022 вважає, що у разі можливості (безпекова ситуація дозволяє) видача документів дозвільного характеру та ліцензій здійснюється у строки встановлені законом.

Щодо реєстраційних дій

В умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, зокрема державної реєстрації:
– створення товариств з обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства;
– зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;
– змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;
– зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань;
– змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток;
– зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань;
– зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;
– рішення про припинення юридичної особи та інші.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 р. № 209 перелічені вище реєстраційні дії можуть вчинятися, зокрема:
– державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включених в перелік, затверджений Міністерством юстиції України;
– нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції  України переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.Щодо провадження господарської діяльності

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 р. № 314 у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі – декларація) без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг). Зазначене не поширюється такі види діяльності як, зокрема, діяльність у сфері використання ядерної енергії, поводження з небезпечними відходами, роботи з радіоактивними речовинами та інше.

Таку декларацію можна подати на порталі «Дія» (розділ «єДекларація»). Отримати послугу можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya.

Окрім цього, Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроект № 7331, яким передбачається, що у період воєнного (надзвичайного) стану право суб’єкта господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності може набуватися на підставі безоплатного подання до відповідних дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, крім видів господарської діяльності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Закон України № 2115-IX передбачає звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності. Зокрема, оприлюднення фінансової звітності разом з відповідними звітами за весь період неоприлюднення фінансової звітності відкладається до припинення чи скасування воєнного стану (протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану). Також під час воєнного стану і трьох місяців після його закінчення бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.

Щодо адмінпослуг у сфері довкілля

На порталі «Дія» (розділ «ЕкоСистема», вкладка «Адміністративні послуги») можна отримати інформацію про адміністративні послуги у сфері довкілля, які надаються у воєнний час.

Також Міндовкілля надає консультації з телефоном гарячої лінії 0 800 500 115.

Варто зазначити, що підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, дотримання дозвільної процедури, передбаченої Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», аналіз уповноваженими органами звітів та видача дозвільного документа не проводяться.

При цьому, Законом України № 2132-ІХ від 15.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану» скасовано вимогу проведення ОВД при здійсненні відновлювальних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій.

Щодо адмінпослуг у сфері будівництва

Станом на травень 2022 р. відновлено роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та відповідно виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері будівництва (реєстрації повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт, видачі дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт, видачі сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації) щодо об’єктів будівництва, розташованих на територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Житомирської, Київської, Сумської, Чернігівської областей, а також м. Харків, м. Запоріжжя, м. Київ (https://diam.gov.ua/).

Більше того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. № 384 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554» під час дії воєнного стану виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р., можуть отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії протягом 5 робочих днів з дня надходження до саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності відповідної заяви з наступним поданням необхідних документів та проведенням професійної атестації у двомісячний строк після припинення чи скасування воєнного стану.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. № 530 «Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність» передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів розроблення, затвердження, реєстрація, внесення змін до ДБН та визнання їх такими, що втратили чинність, може здійснюватися у спрощеному порядку за рішенням Мінрегіону або іншого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання з нормування у будівництві.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. № 722 передбачає, зокрема:
1) На період дії воєнного стану та протягом 1 року з дня припинення чи скачування воєнного стану:
– у разі ненадання відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або неприйняття рішення про відмову в їх наданні протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про їх видачу проектування об’єкта будівництва здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;
– будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище двох поверхів площею до 500 кв. метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки за рішенням замовника відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а у разі відсутності затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні – відповідно до цільового призначення земельної ділянки та обмежень у використанні земель, може здійснюватися замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки. У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника, який забезпечує створення та/або завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва схеми намірів забудови земельної ділянки, створеної з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм і правил.
2) На період дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану дозволяється перенесення строків виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території (крім транспортних проїздів, пішохідних комунікацій).

Щодо адмінпослуг у сфері земельних відносин

З 19.05.2022 р. автоматизована система Державного земельного кадастру (АС ДЗК) відновлює роботу в умовах воєнного стану в Україні. Функціонування та ведення кадастрової системи здійснюватиметься з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. № 564 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану».

Детальніша інформація щодо основних змін у роботі АС ДЗК в умовах воєнного стану міститься за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavnij-zemelnij-kadastr-vidnovlyuye-robotu-zadlya-zabezpechennya-nadannya-v-umovah-voyennogo-stanu-nagalnih-administrativnih-poslug.

Щодо адмінпослуг у сфері водного господарства

З 03.05.2022 р. на розгляді у Верховній Раді України перебуває урядовий законопроект № 7346 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері розвитку водного господарства», який передбачає, зокрема, спрощення процедури отримання дозволу на спеціальне водокористування в частині зменшення кількості погоджувальних органів та документів, необхідних для отримання дозволу, а також процедури припинення раніше виданих дозволів на спеціальне водокористування у разі видачі нових, скасування дозволу на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду та інше.

Щодо дозвільних документів у сфері державного експортного контролю

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2022 р. № 819 продовжено строк дії дозвільних документів у сфері державного експортного контролю на період воєнного часу, зокрема:
– посвідчення про реєстрацію суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;
– свідоцтва про отримання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;
– свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.
У разі закінчення терміну дії такого роду документів, суб’єкти господарювання не зобов’язані поновлювати їх у Державній службі експортного контролю. Вони діятимуть і далі протягом усього періоду воєнного стану та впродовж 3 місяців після його завершення.

Щодо дозвільних процедур у сфері телекомунікацій

Закон України № 2529-IX від 16.08.2022 р. передбачає: 
продовження дії ліцензій на користування радіочастотним спектром та номерним ресурсом на строк дії воєнного стану та три місяці після його припинення/скасування;
відстрочення виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій на використання радіочастотного спектра на час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом шести місяців з дня його припинення/скасування;
не пізніше ніж за місяць до завершення шести місяців з моменту припинення або скасування воєнного стану регуляторний орган (Нацкомзв’язку) має здійснити в установленому ним порядку оцінку можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій, за результатами якої може бути прийнято рішення про необхідність додаткового відтермінування на один і той самий термін (що не перевищує двох років) для всіх ліцензіатів.