Антикорупційна діяльність

Антикорупційна діяльність

Повідомити про корупцію

Державна установа «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і виявленні корупції, перебувають під захистом держави.
Якщо у вас є достовірна інформація, що стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, щодо порушення вимог Закону посадовими особами ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», ви можете повідомити наступним чином із зазначенням авторства.

Повідомити про корупцію Уповноваженому з антикорупційної діяльності Установи:

  • на поштову адресу: ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», вул. Михайла Грушевського, 12/ 2, Київ, 01008 (з позначкою «Про корупцію»)
  • спеціальну електронну адресу: anticor@ukraineinvest.gov.ua

Зазначаємо, що повідомлення також може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно).
Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена у ньому інформація стосується конкретної особи ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій», містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені.
Звертаємо увагу, що повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.