Сільське господарство та агро-переробна промисловість

Сільське господарство та агро-переробна промисловість

1. Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

Програма передбачає фінансову підтримку суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у галузях тваринництва, бджільництва, рибництва; переробної промисловості, які виробляють харчові продукти (м’ясні, рибні, молочні), фізичні особи, у яких наявні бждолосім’ї. 

Напрямки фінансової підтримки:

1) спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї:

Дотація за бджолосім’ї надається на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.

Граничний строк подання документів  до Мінагрополітики – 1 жовтня поточного року.

2) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність:

Відшкодування надається за закуплені племінні тварини, бджоли у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року в розмірі до 80% вартості (без ПДВ) з певними обмеженнями.

Граничний строк подання документів  до Мінагрополітики – 10 жовтня поточного року.

3) часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції:

Часткове відшкодування надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі в розмірі до 50% вартості (без урахування ПДВ), а сільськогосподарським кооперативам в розмірі до 70% вартості (без урахування ПДВ), у тому числі вартості обладнання, побудованих та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у листопаді – грудні минулого року та січні – жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів для утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці, об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва харчових продуктів м’ясних, рибних, молочних) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій.

Граничний строк подання документів  до Мінагрополітики – 15 листопада поточного року.

4) часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів:

Компенсація надається лише тим суб’єктам господарювання, які залучили у 2018 і 2019 роках у банках – резидентах України, що підписали з Мінагрополітики в установленому порядку Меморандум про загальні засади співробітництва, кредити строком до 5 років, обсягом до 500 млн гривень на один об’єкт у національній валюті для будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (зокрема водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій, у тому числі вартості обладнання, та отримували таку компенсацію у 2018 і 2019 роках.

5) часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна:

Часткове відшкодування надається на безповоротній основі в розмірі до 50% вартості (без урахування ПДВ), у тому числі вартості обладнання, побудованих та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у листопаді – грудні минулого року та січні – жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів, зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів:

 • сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше ніж 75% вартості всіх товарів, поставлених ними за попередній податковий рік; 
 • новоутвореним сільськогосподарським товаровиробникам, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців.

Граничний строк подання документів  до Мінагрополітики – 15 листопада поточного року.

6) спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок:

Дотація надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є власниками кіз та овець, за кожну наявну станом на 1 січня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку кізочку, козематку, ярку, вівцематку в розмірі 1000 гривень за одну голову.

Граничний строк подання документів  до Мінагрополітики – 1 листопада поточного року.

7) спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення:

Дотація за приріст корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30000 гривень за одну голову.

Граничний строк подання документів  до Мінагрополітики – 1 вересня поточного року.

2. Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»

Програма діє 5 років та поширюється, зокрема, на сільськогосподарських товаровиробників.
 
Програма передбачає часткову компенсацію процентних ставок за кредитами, зокрема, з метою:

 • розвитку підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України;
 • рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва (крім суб’єктів великого підприємництва);
 • фінансування суб’єктів підприємництва (крім суб’єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї) для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану, зокрема для переміщення підприємств з територій, що наближені до зони бойових дій або розташовані в ній, у безпечні регіони України.

Доступні програми та критерії для їх отримання:

0% річних
(0% річних протягом воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування, далі – 5% річних)
Ціль: для запобігання російській агресії та подолання її наслідків.
Мета кредиту:

 • надання кредиту на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом
  підприємництва господарської діяльності та/або;
 • фінансування оборотного капіталу;
 • рефінансування існуючої заборгованості та/або зміни умов договору за
  кредитами в банках.

5% річних
Ціль: розвиток підприємництва.
Мета кредиту:

 • фінансування інвестиційного проекту;
 • поповнення обігових коштів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту в розмірі до 25% його вартості.

Умови: найм 2 працівників протягом кварталу.
Критерії до учасників: для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. на групу пов’язаних осіб.


7% річних
Ціль: розвиток підприємництва.
Мета кредиту:

 • фінансування інвестиційного проекту;
 • поповнення обігових коштів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту в розмірі до 25% його вартості.

Критерії до учасників: для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. на групу пов’язаних осіб.


9% річних
Ціль: розвиток підприємництва.
Мета кредиту:

 • фінансування інвестиційного проекту;
 • поповнення обігових коштів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту в розмірі до 25% його вартості.

Критерії до учасників: для бізнесу з річним доходом більше 50 млн. грн. на групу пов’язаних осіб.


3% річних
Ціль: рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом, наданим банком України.
Критерії до учасників: для бізнесу з річним доходом до 50 млн. грн. на групу пов’язаних осіб.


5% річних
Ціль: для запобігання російській агресії та подолання її наслідків.
Критерії: для кредитів, розмір яких становить від 60 млн. гривень до 1 млрд. гривень, для торговельних компаній разом з учасниками групи пов’язаних з ними контрагентів.

Критерії участі у програмі:

 • Позичальник — юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстрований на підконтрольній території України;
 • Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є резидентом України;
 • Термін ведення господарської діяльності – понад 12 міс;
  Річний дохід від діяльності не перевищує 50 млн євро (на консолідованій основі по групі пов’язаних компаній — у разі наявності таких). Для клієнтів, які звертаються за кредитом з метою запобігання російській агресії та подолання її наслідків, обмеження щодо розміру доходу не застосовується;
 • Загальний обсяг державної підтримки, отриманий позичальником та/або учасниками групи протягом будь-якого трирічного періоду реалізації програми, не може перевищувати еквіваленту 200 тис. євро.