МОБІЛІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

Мобілізація працівників суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану
 
22.05.2022 р. ВРУ прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Зазначені закони діють з 24.05.2022 р. та продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію із 25.05.2022 р. строком на 90 діб.
 
Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон) мобілізація – це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
 
Обов’язки підприємств, установ і організацій, а також громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації встановлені статтями 21, 22 Закону. При цьому, складовою частиною мобілізації є призов громадян на військову службу під час мобілізації, яка є окремим видом військової служби відповідно до частини шостої статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
 
Водночас стаття 23 Закону містить категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. До таких категорій військовозобов’язаних громадян відносяться, зокрема, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Для розуміння категорії «військовозобов’язані» слід звернутись до частини дев’ятої статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», яка визначає, що військовозобов’язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
 
Бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 р. № 193 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану».
 
Крім того, слід зазначити, що працівники, які були призвані під час мобілізації та перебувають на військовій службі протягом дії воєнного стану, можуть бути звільнені з військової служби в порядку, що визначений пунктом 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».