Інвестиційні проекти із значними інвестиціями

Інвестиційні проекти із значними інвестиціями

Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” та супровідним законодавством передбачається надання інвестиційним проектам, що відповідають критеріям, встановленим законом, державних гарантій щодо незмінності законодавства протягом 15 років,  щодо відшкодування збитків, завданих державними органами, а також надання державної підтримки інвестиційним проектам обсягом до 30% від обсягу значних інвестицій в одній із таких форм:

 • звільнення від оподаткування податку на прибуток підприємствна 5 років з моменту подання заяви (крім проєктів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин);
 • звільнення від сплати ПДВ з операцій із імпорту обладнання та устаткування (за умови, що відповідні товари виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення та не були у використанні), за переліком та обсягом затвердженими Кабінетом Міністрів України;
 • звільнення від сплати митних платежів при імпортуванні обладнання та устаткування (за умови, що відповідні товари виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення та не були у використанні), за переліком та обсягом затвердженими Кабінетом Міністрів України;
 • будівництво за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів/компенсація будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями (крім проєктів у сфері збагачення залізної руди);
 • встановлення органами місцевого самоврядування ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж розмір земельного податку, або звільнення від сплати земельного податку (крім проєктів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин);
 • спрощена процедура надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) та з переважним правом придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії спеціального інвестиційного договору;
 • компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортної інфраструктури (автошляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо);
 • звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Заявник не раніше ніж за 18 місяців до дати подання заявки до уповноваженого органу може здійснити інвестиції в об’єкти інвестування в обсязі, що не перевищує 30% загального обсягу значних інвестицій, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Окрім цього, держава також може сприяти інвестору у приєднанні до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту в рамках спеціального інвестиційного договору (зокрема, шляхом переговорів).

Передбачені законом стимули надаються інвестиційним проектам, щодо яких укладено спеціальний інвестиційний договір з державою та які відповідають вимогам встановленим законом, а саме:

 • 12+ млн євро інвестицій в проект з моменту укладення спеціального інвестиційного договору;
 • 10+ нових робочих місць, створених з моменту укладення спеціального інвестиційного договору, із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні;
 • проектом передбачається будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування;
 • строк реалізації інвестиційного проекту не повинен перевищувати 5 років;
 • проект реалізується в одній з передбачених законом сфері:
  – переробна промисловість (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв);
  – добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);
  – поводження з відходами;
  – транспорт;
  – складське господарство;
  – поштова та кур’єрська діяльність;
  – логістика;
  – освіта;
  – наукова та науково-технічна діяльність;
  – охорона здоров’я;
  – мистецтво;
  – культура;
  – спорт;
  – туризм та курортно-рекреаційна сфера;
  – електронні комунікації;
  – виробництво біогазу і біометану (в т.ч. скрапленого або стисненого).