СУДОВА СИСТЕМА

Правосуддя України на період дії воєнного стану
 
Незважаючи на перебування держави в стані війни протягом більше ніж трьох місяців, українські суди продовжують здійснювати правосуддя, однак з відповідними особливостями, перш за все пов’язаними із необхідністю запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та всіх учасників судового процесу, зокрема на тимчасово окупованих територіях держави.
 
Так, стаття 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
03.03.2022 р. законодавцем прийнято Закон України «Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ» №2112-ІХ, який встановлює, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється. Це означає, що у зв’язку з військовими діями на певній території держави робота судів може бути припинена з одночасним визначенням інших судів, що здійснюватимуть правосуддя замість останніх. Переліки судів, територіальну підсудність яких було змінено та відновлено, містяться на офіційному сайті Верховного Суду. Окрім того, дізнатися про зміну територіальної підсудності справ можна безпосередньо на сайтах відповідних судів (офіційний веб-портал «Судова влада України»).
 
Верховний Суд також повідомив про деякі особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан. Так, Верховним Судом зазначено наступне:
–        у разі загрози життю, здоров’ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів оперативно прийматимуться рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом;
–        справи, які не є невідкладними, розглядатимуться лише за наявності письмової згоди на це всіх учасників судового провадження;
–        не можуть бути відкладеними судові засідання, на яких має розглядатися питання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
–        з метою забезпечення безпеки учасників судових процесів і відвідувачів судів припиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом суду й обмежується допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань;
–        якщо суд не припинив здійснювати судочинство, учасники судових процесів мають можливість подати заяву про відкладення розгляду справ у зв’язку з воєнними діями та/або про розгляд справ у режимі відеоконференції за допомогою будь-яких технічних засобів, зокрема власних.
 
Наведені особливості не є вичерпними та послідовно змінюються відповідно до умов військового часу. Слід враховувати, що запровадження воєнного стану на певній території держави є поважною причиною для поновлення процесуальних строків. Також, з метою запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу у період воєнного стану доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, сервісів «Стан розгляду справ» та «Список справ, призначених до розгляду» може бути тимчасово призупинено, у зв’язку з чим дату та час судових засідань учасники справи можуть дізнаватись в оперативному порядку за телефонами суду чи з використанням інших засобів зв’язку.
 
Принагідно слід зазначити, що відповідно до постанови Верховного Суду від 14.04.2022 р. у справі № 308/9708/19 після початку збройної агресії проти України з 2014 р. суди України, розглядаючи справи, де відповідачем визначено РФ, мають право ігнорувати імунітет цієї країни, встановлений відповідно до частини першої статті 79 Закону України «Про міжнародне приватне право», та розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті збройної агресії РФ, за позовом, поданим саме до цієї іноземної країни. Верховний Суд в зазначеному рішенні встановив, що будь-який спір, що виник на території України у громадянина України, навіть з іноземною країною, зокрема й РФ, може бути розглянутий та вирішений судом України як належним та повноважним судом.
 
Це означає скасування постановою Верховного Суду від 14.04.2022 р. у справі № 308/9708/19 в Україні судового імунітету країни-агресора РФ, а також одержання фізичними особами, яким завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ на території України, можливості отримати безперешкодний захист власних прав та подальше відшкодування завданої шкоди за рішеннями судів України.