Машинобудування

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
 
Підтримка надається юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, – за результатами кожного окремого звітного періоду.
 
Часткова компенсація надається на безповоротній основі у розмірі 25% вартості (без урахування ПДВ) за придбані техніку та обладнання.
 
Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання.
 
Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких перевищує 60%, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369.
 
Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, формується та затверджується Мінекономіки.
 
До переліку включаються техніка та обладнання, що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як 2 роки та:

  • питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої – для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8%;
  • мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі;
  • здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369;
  • здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.

Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються Мінекономіки до 31 жовтня. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються Мінекономіки з 1 листопада поточного року.
 
Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, подаються Мінекономіки щороку з 1 січня по 31 березня.