Адміністративна служба

Ірина Панченко, начальник Адміністративної служби

У компетенції  Ірини – адміністративне, матеріально-технічне та документальне забезпечення.  

За освітою Ірина –  менеджер організацій (менеджер митної справи).

До того, як долучитися до колективу UkraineInvest, вона більше 10 років присвятила роботі в Київській митниці.

Kaрен Мкртумян, фахівець

Карен приєднався до команди Юкрейнінвест на початку 2019 році й відповідає за організацію діловодства та забезпечує роботу з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

Раніше Карен працював в міжнародних логістичних компаніях, в органах державної влади – Міністерство промислової політики, Міністерство економічного розвитку та торгівлі. 

У 2000 році Карен закінчив Національний Технічний Університет «КПІ» та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» за кваліфікацію менеджер – економіст. У 2011 році Карен з відзнакою закінчив Національний університет «Одеська юридична академія» та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію спеціаліст державної служби.

Ніна Бондаренко, головний бухгалтер

З часу започаткування державної Установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»  Ніна обіймає посаду головного бухгалтера Установи та забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарчої діяльності, складення бухгалтерської, фінансової, статистичної та іншої звітності Установи,  контроль за наявністю і рухом майна та використанням фінансових і матеріальних ресурсів.