Підйом сталого фінансування на ринках капіталу, ЮНКТАД 2022


Підйом сталого фінансування на ринках капіталу, ЮНКТАД 2022

Під час пандемії, а також частково в результаті реалізації постковідних планів економічного відновлення, відбулося значне зростання обсягів сталого фінансування в акції, фінансові продукти з фіксованою дохідністю та альтернативні активи, а також на державних і приватних ринках. Відповідно до Європейської Комісії стале фінансування – це процес врахування екологічних, соціальних та управлінських ризиків (ESG) під час прийняття інвестиційних рішень у фінансовому секторі, що веде до більш довгострокових інвестицій в економічну діяльність та проекти, що відповідають принципу сталості.


Огляд ринку сталого фінансування


У 2021 році ринок сталого фінансування продовжував зростати, як у кількісному обсязі, так і за вартістю сталих продуктів. ЮНКТАД оцінює загальну вартість сталих фінансових продуктів у 5,2 трильйона доларів, що на 63% більше, ніж у 2020 році. Однак аналіз ЮНКТАД показує, що не всі ці інвестиції насправді відповідають критерію сталості, і що узгодження з ЦСР є обмеженим. Стале інвестування охоплює продукти сталих фондів та сталі облігації, включаючи зелені, соціальні та змішані облігації сталого розвитку.


Сталі фонди


До кінця 2021 року кількість сталих фондів сягнула 5932, що на 61% більше, ніж у 2020 році. Загальні активи під управлінням (AUM) цих фондів досягли рекордного зростання на 53% порівняно з попереднім роком і склали 2,7 трильйона доларів. Значна частина приросту активів сталих фондів залишається зосередженою на розвинених ринках. Європа є найбільшим ринком, на частку якого припадає 81% AUM. Сталі фонди охоплюють 18% активів європейського фондового ринку, що свідчить про відносну зрілість ринку та вплив регулювання сталого фінансування в Європі, що приносить зміни. Сполучені Штати є другим за величиною ринком. Однак сталі фонди становлять лише 1% від загального обсягу фондового ринку США. Китай є третім за величиною ринком сталих фондів у світі з AUM майже на 50 мільярдів доларів.


Експерти ЮНКТАД виділяють декілька тенденцій. По-перше, незважаючи на швидке зростання в останні роки, сталі фонди все ще становлять лише близько 4% світового фондового ринку. По-друге, більшість існуючих фондів самопроголошують себе стійкими, а відсутність узгоджених стандартів і високоякісних даних для оцінки їхньої відповідності критерію сталості та впливу спричиняє занепокоєння щодо «грінвошингу» (коли інвестора вводить в оману брендинг і, зокрема, найменування фінансових продуктів, що продаються як більш екологічні, ніж вони є насправді). По-третє, у країнах, що розвиваються, ринок сталих фондів переважно не розвинутий. Країни, що розвиваються, особливо найменш розвинуті (LDC), стикаються з величезними перешкодами на шляху розвитку власних ринків сталих фондів або намагаючись скористатися перевагами міжнародного ринку. Причиною є обмежений розмір ринку та наявні вищі ризики на їхніх ринках капіталу.


Європа домінує на ринку сталих фондів з часткою 81% усіх таких активів. У 2021 році активи сталих фондів в Європі були збільшені за рахунок рекордного припливу інвестицій (збільшення на 63%), потужного розвитку інвестиційних продуктів та зростання курсу акцій.


Як продукти сталого інвестування, сталі фонди можуть відігравати важливу роль у заповненні нестачі фінансування на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Провідні приватні інвестиційні фонди, такі як BlackRock, Amundi та Robecco, відкрили фонди, діяльність яких спрямована на реалізацію ЦСР, а деякі фонди включили ЦСР як основу для оцінки впливу свого портфеля.


Досліджуючи активи понад 800 фондів сталого капіталу, ЮНКТАД визначила, що активи цих фондів зосереджені у восьми ключових секторах ЦСР: транспортна інфраструктура; телекомунікаційна інфраструктура; водопостачання, санітарія та гігієна; продовольство та сільське господарство; пом’якшення наслідків зміни клімату (ВДЕ та чисті технології), охорона здоров’я, освіта та різноманітність екосистем. На кінець 2021 року ці інвестиції становили 156 мільярдів доларів, або 26% від загальної суми інвестицій. Чотири сектори – охорона здоров’я, відновлювана енергетика, продовольство та сільське господарство, а також водопостачання, санітарія та гігієна – охоплюють майже 95% активів, спрямованих на досягнення ЦСР. Сектор охорони здоров’я, який охоплює інфраструктуру охорони здоров’я, медичні послуги, фармацевтику та медичні вироби, є найбільш поширеним і найбільшим сектором ЦСР для інвестицій, на другому місці – пом’якшення наслідків кліматичних змін. Порівняно з 2020 роком інвестиції фондів у сектор охорони здоров’я скоротилися на 1,7%, тоді як їхні інвестиції у пом’якшення наслідків зміни клімату зросли на 1,5%, що вказує на зростання інтересу до зелених активів.


Сталі облігації


У 2021 році ринок сталих облігацій також продовжив стрімко зростати. Вперше випуск нових облігацій сталого розвитку перевищив 1 трильйон доларів (включаючи зелені, соціальні та змішані облігації сталого розвитку, а також облігації, прив’язані до сталого розвитку). Збільшення випуску сталих облігацій є особливо помітним на ринках, що розвиваються. У сукупності загальна вартість сталих облігацій в обігу нині оцінюється майже в 2,5 трильйона доларів. Європейський Союз і корпоративний сектор продовжують просувати випуск соціальних і змішаних облігацій сталого розвитку на якісно новий рівень.


Хоча це правда, що інвестори стикаються з невизначеністю та ризиком у багатьох іпостасях, один ризик є передбаченим і навіть піддається фінансовій оцінці: це кліматичні зміни. Оскільки світова економіка намагається подолати наслідки пандемії, борючись із інфляцією, перебоями в ланцюгах поставок та наслідками війни в Україні, інвестори, уряди та міжнародні організації повинні залишатися зосередженими на фізичних ризиках та ризиках зміни клімату, які виникають під час перехідного періоду.


Експерти ЮНКТАД виділяють кілька факторів, чому останнім часом сталі інвестиції демонструють значне зростання на світових ринках капіталу. Почнемо з того, що прискорений і каскадний вплив кліматичних змін швидко виявляє фізичні ризики та ризики перехідного періоду несталих інвестицій. В свою чергу, війна рф проти України спровокувала роздуми про енергетичний перехід та його наслідки для інвесторів. Інфляційний тиск і стійкість ланцюга поставок, наприклад, в енергетиці, додають додатковий імпульс до проблем сталого розвитку. Крім того, реакція регуляторів на екологічні та інші проблеми, пов’язані зі стійкістю, включаючи зобов’язання щодо зміни клімату, прискорилася і буде підтримувати рух до більш сталих фінансових ринків як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.


Україна також використовує переваги імпакт-інвестування. У грудні 2021 року портал «Дія.Бізнес» запустив платформу для залучення імпакт-інвестування – інвестицій, які здійснюються в компанії чи організації з метою сприяння вимірюванню позитивного соціального чи екологічного впливу разом із фінансовою віддачею. Це дозволить підприємцям подати свої імпакт інвестиційні проєкти, а інвестори зможуть знайти для себе цікаві проекти для інвестицій. Цю ініціативу було підтримано ПРООН.