Для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року необхідні зелені ПІІ


Для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року необхідні зелені ПІІ

У своїх попередніх публікаціях ЮНКТАД пропонує керуватися двокомпонентним визначенням зелених прямих іноземних інвестицій (ПІІ): 1) ПІІ у виробництво екологічних товарів і послуг (EGS); та 2) ПІІ у процеси пом’якшення наслідків екологічної шкоди, тобто використання більш чистих та/або більш енергоефективних технологій, таких як низьковуглецеві технології.
 
Зелені ПІІ мають потенціал для значного просування сталого розвитку. Це має вирішальне значення для прискорення зростання та інновацій через якість робочих місць, які вони створюють, і розвиток людського капіталу, що ще більше підвищує рівень життя людей.
 
На саміті Організації Об’єднаних Націй у 2015 році світові лідери прийняли рішення схвалити 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) як частину Порядку денного зі сталого розвитку на період до 2030 року.
 
Однак пандемія COVID-19 суттєво уповільнила прогрес у досягненні цих цілей і до того ж посилила  нерівність у всьому світі. Лише у 2020 році внаслідок пандемії понад 124 мільйони людей опинилися за межею бідності. Було втрачено понад 255 мільйонів робочих місць, а кількість людей на межі голоду зросла майже на 132 мільйони. Тому потреба в «зелених» ПІІ є як ніколи актуальною в контексті постпандемічного відновлення та досягнення ЦСР.
 
Проте досягнення ЦСР до 2030 року є затратною метою, яка потребує значних інвестицій в інновації, інфраструктуру та технології. До пандемії COVID-19 ЮНКТАД підрахувала, що розрив у фінансуванні ЦСР у країнах, що розвиваються, становив 2,5 трильйона доларів США на рік. Вплив пандемії COVID-19 на рівень інвестицій ще більше посилив проблему, змусивши світ у 2020 році вперше регресувати у досягненні ЦСР.
 
Зелені ПІІ як інструмент фінансування ЦСР
 
Для досягнення ЦСР зелені ПІІ можуть спрямовуватися у суміжні сектори. Часто спостерігається позитивний внесок ПІІ в економіку країн-реципієнтів внаслідок трансферу фінансових ресурсів, знань, навичок і технологій. Зелені ПІІ відіграють позитивну роль у досягненні всіх 17 цілей ЦСР, але найбільше впливають на Ціль 8 «Гідна праця та економічне зростання» та Ціль 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура».
 
ЦСР 8: Гідна праця та економічне зростання
 
Ключовою перевагою припливу ПІІ є створення робочих місць та економічних можливостей в країнах-реципієнтах. Це в свою чергу створює середовище, яке буде вигідним для компаній, інвесторів та загального економічного зростання регіону.
 
ЦСР 8 зосереджена на сприянні інклюзивному та сталому економічному зростанню, а також повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Зелені ПІІ можуть бути використані для досягнення цієї мети завдяки стимулюванню економіки та зайнятості, які вони забезпечують.
 
Рівень зайнятості в країні та обсяг ПІІ, які вона залучає, мають пряму кореляцію. За результатами досліджень Investment Monitor такої кореляції протягом 2003-2019 років, було виявлено, що країни з гідним рівнем зайнятості залучили більше проектів ПІІ, ніж країни з низьким рівнем зайнятості.
На додаток до створення стандартів інвестування в країнах-реципієнтах, що подібні до стандартів прийнятих на розвинених ринках, зелені ПІІ заохочують інвестиції в сталі галузі промисловості.
 
ЦСР 9: Промисловість, інновації та інфраструктура
 
Потужною перевагою ПІІ є можливість обміну знаннями, технологіями та навичками, що було б недоступно за інших умов. Таким чином, відбувається посилення сектору освіти та людського капіталу країни-реципієнта.
 
ЦСР 9 зосереджується на створенні стійкої інфраструктури, сприянні інклюзивній та сталій індустріалізації та сприянні інноваціям. ПІІ є рушійною силою технологічних інновацій в країнах-реципієнтах, але ці інновації часто асоціюються із забрудненням навколишнього середовища. Проте «зелені» ПІІ змінюють цю ситуацію завдяки ініціативам, які зосереджені на стійких галузях та індустріалізації. 
 
Зелені ПІІ сприяють інвестиціям у галузі, які відповідають досягненню ЦСР. За даними Investment Monitor, інвестиції в сільське господарство, кліматичні дії, технології та послуги – це лише деякі сфери, які можуть забезпечити необхідне зростання для досягнення цілей ЦСР 9. Ініціативи ПІІ, що сприяють екологічним інвестиційним можливостям, орієнтовані на такі сектори, як виробництво електромобілів, відновлювана енергетика, модульне житло та нова індустрія зеленого виробництва 3D-друку.
 
Зелені ПІІ відіграють життєво важливу роль у досягненні Цілей сталого розвитку, і їхня роль виходить за рамки ЦСР 8 та ЦСР 9. Посилення темпів зростання та приплив інновацій, які створюють якісні робочі місця та розвивають людський капітал, можуть допомогти побороти нерівність, зменшити кількість людей, які перебувають за межею бідності або на межі голоду, а також підвищити здоров’я та добробут громадян. 
 
Переваги зелених ПІІ очевидні, і країни-реципієнти все частіше прагнуть залучити все більше зелених інвестицій. Для цього багато урядів знаходять нові способи стати привабливими напрямками для сталих інвестицій.
 
Найпопулярнішими стимулами, які використовують країни-реципієнти для залучення нових інвестицій, є податкові стимули щодо ПІІ. Існує багато поширених податкових стимулів, пов’язаних із ПІІ, і багато інших, які вводяться спеціально для зелених ПІІ – ці податкові переваги часто є серйозним стимулом для інвесторів щодо вибору зелених ПІІ. Країни ЄС та Північної Америки є гарним прикладом активного залучення зелених ПІІ. Але ці стимули діють не тільки в розвинених країнах, а також особливо заохочуються в країнах, що розвиваються, які могли б отримати найбільшу вигоду від ефектів зелених ПІІ.
 
На Всесвітньому економічному форумі у 2020 році Світова організація торгівлі (СОТ) надала п’ять пропозицій щодо ініціатив, які країнам, що розвиваються, слід прийняти для стимулювання сталого розвитку. 
 
1. Створення бази даних постачальників за фактором сталості. Це означає, що окрім традиційно важливої інформації як виробничі потужності підприємства, пропоновані товари та послуги та контактна інформація, потрібно враховувати інформацію щодо сталої діяльності внутрішніх постачальників, такої як охорона навколишнього середовища та діяльність з компенсації викидів вуглецю, соціальний вплив операційної діяльності та інформацію про управління ланцюгом поставок.
2. Застосування механізмів «мовчазної згоди» для усунення бар’єрів для інвестування внаслідок часу, необхідного для проходження дозвільних процедур. Механізм «мовчазної згоди» працює наступним чином – якщо протягом вказаного періоду не було висунуто жодних застережень, вважається що такий дозвіл отримано. 
3. Застосування підходів, що ґрунтуються на оцінці ризику, до адміністративних дозволів щодо інвестицій з низьким рівнем ризику, які мають бути затверджені за прискореною процедурою.
4. Створення механізмів «інвестиційного сповіщення» про будь-які скарги або занепокоєння щодо інвестицій, які будуть виявлені на ранньому етапі – до того, як це негативно вплине на інвестиційну привабливість.
5. Надання більшої підтримки інвесторам, які сприяють сталому розвитку.
 
Загалом, декілька країн Африки, Латинської Америки та Карибського басейну вже реалізували ініціативи зелених ПІІ на основі пропозицій СОТ, і деякі з них вже виявилися успішними. Після війни Україна також може стимулювати приплив зелених ПІІ, щоб зробити можливим своє стале майбутнє.