Кабінет Міністрів України схвалив “Дорожню карту” реформування управління публічними інвестиціями


Це  є однією з ключових умов програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

Мета:
– планування інвестиційних проєктів на основі стратегічних пріоритетів і середньострокової бюджетної рамки;
– здійснення їхнього відбору відповідно до уніфікованих і прозорих процедур та чітких критеріїв; 
– реалізація в межах запланованих термінів і фінансування.

“Дорожньою картою” визначено ухвалення рішень щодо здійснення публічних інвестицій у межах стратегічного та середньострокового бюджетного планування, створення Стратегічної інвестиційної ради, поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестпроєкти, пов’язані з відновленням і розвитком, уніфікацію підходів до оцінки та відбору публічних інвестпроєктів незалежно від джерел і механізмів фінансування.

Документ  також передбачає:
– створення єдиного проєктного портфеля для забезпечення пріоритизації та отримання доступу до фінансування;
– оцінку Міністерством фінансів України фінансової стійкості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками;
– створення на основі оновленої методологічної бази єдиної ІТ-екосистеми;
– розвиток спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівнях.

“Дорожня карта”  є рамковим документом, розробленим з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ і потреб у післявоєнному відновленні країни.


  
Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube.