Зелені, соціальні та стійкі облігації як механізм імпакт-інвестування


Зелені, соціальні та стійкі облігації як механізм імпакт-інвестування

В той час як масштаби імпакт-інвестування швидко зростають на ринках приватних боргових зобов’язань та акціонерного капіталу, воно також привертає все більший інтерес з боку роздрібних та інституційних інвесторів, які інвестують переважно на ринках публічного акціонерного капіталу та облігацій.

Зелені, соціальні та стійкі облігації (GSS) є відносно новим механізмом імпакт-інвестування. Облігації GSS – це облігації з цільовим призначенням, які визначають типи витрат, які підлягають фінансуванню за рахунок надходжень від облігацій. Імпакт-інвестування з використанням облігацій GSS можливе, якщо інвестор купує облігації з наміром отримати позитивний вплив, а емітент вимірює та звітує перед інвестором про вплив, який безпосередньо пов’язаний із коштами, залученими за допомогою облігацій.

Ринок GSS швидко зростає як за обсягом, так і за спектром структури інвестицій. Станом на кінець 2020 року він оцінювався у 1,3 трильйона доларів. У першому кварталі 2022 року загальний обсяг випуску зелених, соціальних і стійких облігацій, а також облігацій, випущених компаніями зі стійкою бізнес-моделлю, як-от зі сфери відновлюваної енергетики, склав 232 мільярда доларів. Зниження на 19% порівняно з минулим роком є результатом сплеску волатильності ринку після вторгнення рф в Україну та жорсткої грошово-кредитної політики в усьому світі. Емісія на ширшому ринку за перший квартал 2022 року впала на 5% до 2,5 трильйона доларів порівняно з минулорічними даними.

Швидке розширення ринку облігацій GSS супроводжувалося розширенням структури. У той час як у 2016-2018 роках класичні зелені облігації – тобто ті, що були випущені для фінансування конкретного «зеленого» проекту – становили 80-90% ринку, станом на перший квартал 2022 року – їх частка знизилася до 32%. Нині на ринку також представлені соціальні облігації (цільові облігації для проектів із позитивним соціальним впливом), стійкі облігації або облігації сталого розвитку (для зелених або соціальних проектних цілей) та облігації прив’язані до сталого розвитку (загального призначення, з купонами, які прив’язані до конкретних ключових показників ефективності, пов’язаних зі сталим розвитком).

• Зелені облігації Зелені облігації зазвичай торгуються з нижчою прибутковістю, ніж аналогічні звичайні облігації, оскільки їх доступність обмежена, і, як наслідок, вони дорожчі для інвесторів. Продажі зелених облігацій у всьому світі сягнули рекордного рівня в 474 мільярдів доларів у 2021 році проти 296 мільярдів доларів у 2020 році, згідно з даними Climate Bonds Initiative. Найбільше зростання спостерігалося в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де компанії здійснили продаж зелених облігацій на 125 мільярдів доларів протягом 2021 року порівняно з 55 мільярдами у 2020 році. Найактивнішими емітентами на ринку зелених облігацій традиційно є компанії сектору комунальних послуг та фінансові установи. З географічної точки зору Європа залишається найбільшим ринком зелених облігацій, займаючи майже половину загальносвітової частки ринку. Емісія на європейському ринку за 2021 рік зросла до 241 мільярда доларів порівняно зі 157 мільярдами у 2020 році. У першому кварталі 2022 року в Європі було продано зелених облігацій на 46 мільярдів доларів. Серед країн-лідерів – Німеччина та Франція, які випустили зелених облігацій на 16 та 8 мільярдів доларів відповідно. Регуляторні ініціативи ЄС сприяють подальшому зростанню ринку зелених облігацій. В оприлюднених перших технічних критеріях перевірки згідно з регламентом ЄС щодо таксономії було визначено чіткі критерії економічної діяльності, яку слід вважати «зеленою», що особливо важливо для промислових підприємств. Тим часом у січні 2022 року Данія вперше випустила зелені суверенні облігації та заявила, що буде залучати регулярне фінансування за допомогою цього інструменту. За 2021 рік було випущено суверенних зелених облігацій на суму близько 64 мільярда доларів проти 32 мільярдів у 2020 році.

• Соціальні облігації та облігації сталого розвитку Соціальні облігації та облігації сталого розвитку стали привабливим механізмом імпакт-інвестування. Зокрема, соціальні облігації призначені для збору грошей на проекти із позитивними соціальними результатами, такі як покращення системи охорони здоров’я або надання доступного житла. Порівняно з загальною сумою випуску соціальних облігацій на 1,3 мільярда доларів у 2019 році, наднаціональні установи випустили соціальних облігацій на 67 мільярдів доларів у 2020 році, що було безпосередньо пов’язано з постковідним відновленням. Хоча пандемія призвела до величезного зростання випуску соціальних облігацій, у 2021 році загалом спостерігалося зниження обсягів випуску соціальних та стійких облігацій порівняно з попередніми роками. За останніми даними S&P, станом на квітень 2022 року випуск соціальних облігацій впав до 44 мільярдів доларів, що на 55% менше, ніж минулого року.

• Облігації прив’язані до сталого розвитку (SLB) Крім облігацій GSS, відносно нові облігації, прив’язані до сталого розвитку (SLB), випускаються майже виключно корпораціями. Облігації прив’язані до сталого розвитку мають ключові показники ESG ефективності (KPI), яких емітенти зобов’язуються досягти на рівні компанії. В залежності від невиконання/виконання КРI застосовується штраф (зазвичай вища купонна ставка), або премія (зазвичай нижча купонна ставка). На відміну від облігацій GSS, кошти, залучені за допомогою цього інструменту, не призначені напряму для цільового використання, але можуть бути використані для загальних корпоративних цілей. Вперше облігації SLB були випущені у вересні 2019 року італійською енергетичною компанією ENEL. Європейський центральний банк оголосив, що SLB матимуть право на виступати в якості застави в програмі викупу активів банку, починаючи з 2021 року. S&P Global Ratings очікує, що облігації, прив’язані до сталого розвитку, стануть найшвидше зростаючою підгрупою облігацій ESG. Згідно з Ratings, у 2021 році було випущено 92 мільярди доларів облігацій, прив’язаних до сталого розвитку, що на 989% більше, ніж у 2020 році. Частка ринку облігацій сталого розвитку також продовжує зростати з 14% у першому кварталі 2021 до 17% за аналогічний період 2022 року. Поки що в 2022 році спостерігалося відновлення інтересу до облігацій сталого розвитку, що є поєднанням зелених та соціальних активів, цього разу з боку корпоративних емітентів, хоча пропозиція залишається значно зменшеною порівняно з першим кварталом 2021 року. Експерти галузі прогнозують, що у 2022 році ринок стійких облігацій також перевищить позначку у трильйон доларів.