Глобальний ринок імпакт-інвестицій та потенціал до зростання в Україні


Глобальний ринок імпакт-інвестицій та потенціал до зростання в Україні

За час війни росії проти України, російські окупанти зруйнували 574 заклади охорони здоров’я на 1 087 млн доларів США, 1067 закладів освіти на 1437 млн доларів США. Для відбудови даних об’єктів інфраструктури можуть бути залучені приватні та держані імпакт-інвестори.
 
Cоціально-відповідальне інвестування або імпакт-інвестиції – це інвестиції компаній або організації з наміром зробити внесок у позитивний соціальний або екологічний вплив, а також отримати фінансову віддачу. Практика ESG стосується бізнес-рішень, які можуть вплинути на прибуток компанії. Натомість імпакт-інвестування — це практика пошуку інвестицій, які оптимізують безпосередньо мету, а не прибутки. Це, зокрема, інвестиції в чисту енергетику, освіту або мікрофінансування.

IFC відрізняє імпакт-інвесторів від інших інвесторів за трьома характеристиками: 
1) намір (досягнення соціальних та/або екологічних цілей за допомогою інвестицій) 
2) внесок (досягнення намічених цілей)
3) вимірювання (система, яка пов’язує наміри інвестора та внесок у покращення соціально-екологічних умов)
 
10 років тому JPMorgan та Фонд Рокфеллера разом із Глобальною мережею імпакт-інвестування (GIIN) опублікували звіт, в якому імпакт-інвестиції визнавалися новим класом активів, ринок яких до 2020 року сягне від 400 млрд до 1 трлн доларів США активів в управлінні. Тоді цей прогноз виглядав дуже амбітним. За даними GIIN, у 2020 році ринок таких активів під управлінням оцінюється у майже 715 млрд доларів США, а IFC підвищила оцінку до 2,3 трильйона доларів CША. В еквіваленті це майже 2% глобальних активів в управлінні. 

Загалом, розмір ринку імпакт-інвестування можна оцінювати у двох вимірах: залежно від того, хто управляє активами – приватні компанії чи державні установи; наскільки ці активи управляються з наміром соціального впливу та наявною системою вимірювання. Ринок, на якому визначені наміри, внесок і вплив оцінюється в 635 млрд доларів США: 286 млрд доларів США інвестицій в управління приватних інвесторів та 349 млрд доларів США керують 36 міжнародних фінансових установ розвитку (DFI). За розширеним трактуванням, ринок імпакт-інвестицій також включає 1,646 трильйона доларів США активів «передбачуваного впливу», якими керують міжнародні DFI та національні/регіональні банки розвитку. Отже, майже 2,3 трильйона доларів США вважаються імпакт-інвестиціями за широким визначенням.

52% фондів імпакт-інвестування зосереджені на інвестиціях у розвинені ринки, тоді як 40% інвестують переважно в ринки, що розвиваються. Ще 7% інвестують по всьому світу. Найбільші приватні фонди, що спеціалізуються на імпакт-інвестиціях: RockCreek, Apollo, Arcano, Neuberger Berman. Внесок міжнародних фінансових установ розвитку (DFI) у досягнення впливу є очевидним: вони розміщують капітал, необхідний для усунення неспроможностей ринку, або зменшення ризиків чи будь-яким іншим чином позитивно впливають на ринок, який не надає ці послуги належним чином лише за рахунок приватного фінансування. Це можливо за умови перевірки, що такі інвестиції є «додатковими» до того, що може забезпечити ринок. Найбільші державні імпакт-інвестиції здійснюють IFC, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. До групи DFI входять потужні національні банки розвитку, такі як Китайський банк розвитку, Бразильський національний банк економічного та соціального розвитку (BNDES), німецький Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) та інші.

Вимірювання впливу
Наразі немає уніфікованого підходу до вимірювання впливу імпакт-інвестицій. 
За участі IFC, інших інвесторів та GIIN, було об’єднано два провідних набори показників для вимірювання впливу у Спільні показники впливу (JII), які можуть стати уніфікованою основою для вимірювання та звітності щодо впливу.  
Спільні показники щодо клімату, гендерних питань та зайнятості були опубліковані в березні 2021 року. Ці показники безпосередньо пов’язані з Цілями сталого розвитку, зокрема ЦСР 5 (Гендерна рівність), ЦСР 13 (Боротьба зі зміною клімату) та ЦСР 8 (Гідна праця та економічне зростання). Це значний крок вперед для гармонізації процесу вимірювання впливу та звітності. 
Компанії, що підписали Принципи роботи з управління впливом, звітують про такі основні напрями імпакт-інвестування як фінансова інклюзія, зелені/сталі технології, сільське господарство та проекти, створення робочих місць.   

Щорічний розрив у коштах, необхідних для досягнення SDG до 2030 року, становить  2,5 трильйона доларів США. Крім того, пандемія COVID-19 також ускладнила досягнення SDG, оскільки уряди спрямовують ресурси в інші сфери та збільшують боргове навантаження, щоб пережити загрози спричинені пандемією, включаючи загострення нерівності. Тому очікується, що імпакт-інвестування відіграватиме ключову роль у спрямуванні приватного капіталу на фінансування проєктів та компаній, які зможуть допомогти вирішити ключові соціальні та екологічні проблеми. Величезний розрив між потенційним попитом і поточним розміром ринку показує, що існує великий потенціал для зростання ринку імпакт-інвестування.