Україна має необхідну технологічну базу для впровадження Industry 4.0.


Україна має необхідну технологічну базу для впровадження Industry 4.0.

За останні кілька десятиліть відбулася четверта промислова революція, нинішнім трендом якої стала Industry 4.0. 
Industry 4.0 пропонує більш комплексний, взаємопов’язаний і цілісний підхід до виробництва. Він поєднує фізичне з цифровим і забезпечує кращу взаємодію між відділами, партнерами, постачальниками, продуктами та людьми, що дає власникам бізнесу можливість краще контролювати та розуміти кожен аспект своєї діяльності. В основі Industry 4.0 лежить використання цифрових технологій останніх десятиліть на абсолютно новому рівні за допомогою взаємозв’язків через Інтернет речей (Internet of Things – “IoT”), доступу до великих даних у реальному часі та впровадження кібер-фізичних систем.

Успішно впроваджені новітні рішення забезпечують високу віддачу. Згідно з дослідженням McKenzie, у широкому діапазоні секторів нерідко можна спостерігати:
– на 30-50 % скорочення часу простою машин,
– на 10-30 % збільшення пропускної здатності,
– підвищення продуктивності праці на 15-30 %, 
– точніше прогнозування на 85 %.

До прикладу, консалтингова компанія BCG, прозвітувала про свою роботу зі світовим виробником автомобільних сидінь, що використання аналітики великих даних на виробництві, дозволило зменшити кількість дефектних деталей на 25%. Іншим прикладом є транснаціональна корпорація у секторі виробництва пластмас –  тут використання трекерів контролю напруги, зменшили споживання енергії на 40%, що заощадило близько 200 тис дол США на рік.

Одним із вирішальних факторів на шляху до високотехнологічного виробництва Industry 4.0. є інвестиції в R&D. Компанії з Європи, США та Китаю  вклали близько 75% всіх інвестицій у технології IoT. Китай та США також є безумовними лідерами у впровадженні 5G технологій та найбільшими інвесторами у стартапи пов’язані зі Штучним Інтелектом (94% від всього інвестування за останні 5 років).

Оскільки компанії стають більш продуктивними, та їх конкурентоспроможність зростає,  вони з більшою ймовірністю наймуть більше висококваліфікованих працівників на кращу роботу. Країни, в яких компанії впроваджують Industry 4.0., можуть очікувати більшого зростання продуктивності праці та рівня заробітної плати. У той же час Industry 4.0. створює нові виклики. Наприклад, багато досліджень передбачають велику частку втрачених робочих місць в економіці через впровадження ШІ та автоматизацію. З іншої сторони, створяться нові робочі місць, та з’явиться попит на нові навички та знання, а процес впровадження цих технологій залишає час для адаптації робочої сили. 
Іншим важливим аспектом є труднощі з переходом до  Industry 4.0. у країнах, що розвиваються. Тут уряди та міжнародні організації відіграють ключову роль, у побудові системи взаємодії всіх зацікавлених сторін та міжнародного співробітництва для прискорення передачі та обміну технологіями. 

Розвиток ІТ технологій та висока стартап культура, а також досвід українських компаній, які вже успішно впровадили новітні рішення у виробництві, створюють необхідну технологічну базу для побудови  Industry 4.0. в Україні. В останні роки ми бачимо ширше використання ІТ компаніями ШІ та машинного навчання, а також зростання числа інвестиційних фондів та акселераторів, що рухають ці галузі вперед. Саме тому, висновком може слугувати те, що виробничий та технологічний сектори України готові до відновлення промисловості за новими стандартами  Industry 4.0.