Залучення прямих іноземних інвестицій як пріоритет відбудови України з огляду на трансфер технологій


Залучення прямих іноземних інвестицій як пріоритет відбудови України з огляду на трансфер технологій

Передусім трансфер технологій — це переміщення даних, винаходів, матеріалів, програмного забезпечення, технічного ноу-хау або комерційних таємниць від однієї організації до іншої. Важливою частиною трансферу технологій є захист інтелектуальної власності.
Загалом прямі іноземні інвестиції (ПІІ) вважаються найкращим каналом для передачі технологій не лише крізь національні кордони, але й між фірмами, зокрема, між іноземними та вітчизняними компаніями. Особливо у зв’язку з хронічним дефіцитом капіталу в країнах, що розвиваються, саме ПІІ стають основою економічного зростання.


Важливою ознакою, яка відрізняє прямі інвестиції багатонаціональних компаній (БНП) від інших форм міжнародного руху капіталу – портфельних інвестицій або іноземної допомоги – є тривалий інтерес інвестиційної компанії до своїх дочірніх компаній за кордоном. Цей довгостроковий інтерес передбачає не лише звичайне переміщення капіталу, але й передачу продуктів і технологій процесу, ноу-хау, маркетингових та управлінських навичок. За визначенням, багатонаціональні компанії володіють такими навичками, які дозволяють їм успішно конкурувати з вітчизняними фірмами, які краще знають національний ринок, мають налагоджену мережу постачальників і клієнтів та поінформовані про місцеві бізнес-практики. У результаті БНП залишаються основним джерелом інновацій, а їхнє лідерство у міжнародному трансфері технологій є безперечним.


З іншого боку, вітчизняні компанії можуть дізнатися від іноземних компаній про нові продукти, технології процесу, маркетингові та організаційні навички, а також про зовнішні ринки. Якщо їм вдасться стати партнерами іноземних компаній в якості постачальників або дистриб’юторів, вітчизняні компанії зможуть отримати вигоду від більшої економії на масштабі, безпечних платежів і часто прямої підтримки з боку іноземних партнерів у модернізації свого капіталу та технологічного рівня. Якщо такий трансфер технологій дійсно відбудеться на практиці, покращення продуктивності вітчизняних компаній сприятиме зростанню їхньої продуктивності.
Зараз очевидно, що повоєнна відбудова України повинна зосередитися на залученні ПІІ для сприяння трансферу технологій та інновацій. Зокрема, це може включати створення технологічних кластерів у сферах, де Україна має перевагу, як-от динамічний ІТ-сектор.


Попри виклики спричинені війною, українські інноваційні технологічні стартапи демонструють стійкість і високі результати. За перші вісім місяців 2022 року ІТ-експорт України зріс на 16% порівняно з 2021 роком. ІТ-послуги становлять майже половину загального обсягу експорту послуг країни. Державна підтримка та потужне зростання разом свідчать про те, що настав час інвестувати в український ІТ-сектор. Очікується, що стартапи мають стати фундаментом для розвитку компаній нового рівня технологій, які створять значну додану вартість економіці та залучать іноземний капітал. З цією метою Український фонд стартапів (УФС) протягом останніх 3 років виділив $6,5 млн на фінансування стартапів.


Насамкінець, розвиток індустріальних парків є важливим для впровадження сучасних технологічних рішень та сприяння інноваціям. З цією метою уряд України запровадив значні державні стимули для розвитку індустріальних парків, зокрема звільнення від сплати певних податків, повну або часткову компенсацію процентних ставок за кредитами, компенсацію за приєднання до інженерних мереж навіть у воєнний час. Відповідно до Закону України № 5018-VI державна підтримка надається індустріальним паркам у сфері переробної промисловості, перероблення промислових та/або побутових відходів (крім розміщення відходів), науково-дослідних робіт (R&D) та ІТ.


У підсумку, залучення іноземного капіталу через ПІІ має залишитися пріоритетом повоєнної відбудови України. Оскільки трансфер сучасних технологій та розвиток інновацій однозначно прискорить відновлення української економіки та сприятиме її повоєнному зростанню.