Парламент підтримав заміну перевірок з пожежної безпеки на страхування


Парламент підтримав заміну перевірок з пожежної безпеки на страхування

Вчора, 6 жовтня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект № 3361, який передбачає звільнення підприємств із середнім та/або незначним ступенем ризику від обов’язкового проходження планових перевірок техногенної та пожежної безпеки, якщо наявний поліс страхування відповідальності.

Механізм страхування відповідальності передбачає такі кроки:


1. Аудит пожежної та техногенної безпеки (проводиться організаціями, які відповідають встановленим критеріями, а також експертами з пожежної та техногенної безпеки, які пройшли професійну атестацію). Строк проведення аудиту – не більше 10 робочих днів. Акт про проведення аудиту дійснний протягом 3 місяців.


2. Укладення договору страхування відповідальності з урахуванням результатів аудиту пожежної та техногенної безпеки. Він повинен передбачати страхування від:
– пожежі, вибуху (у тому числі вибух побутового газу);
– виробничої аварії;
– витоку води із системи пожежогасіння;
– руйнування будинків, споруд і конструкцій;
– ураження електричним струмом.


Розмір страхової суми не може становити для суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику менше 3 тис. мінімальних заробітних плат та із незначним ступенем ризику – менше 2 тис.
Повідомлення ДСНС про укладення договору страхування. У 2022 р. повідомити можна до 15 листопада.


3. Відомості про укладення та припинення дії договору вносяться до Реєстру договорів страхування відповідальності, що оприлюднюється на веб-сайті ДСНС.


У разі наявності у суб’єкта господарювання договору страхування відповідальності планова перевірка такого суб’єкта не здійснюється протягом дії такого договору, але не довше 6 років поспіль – щодо суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику; 10 років поспіль – щодо суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику.


Прийняття цих норм є важливим кроком для спрощення ведення бізнесу в Україні.

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube .