Керівництво UkraineInvest та Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) обговорили формування адженди співпраці організації з Україною в частині залучення інвестицій


У червні цього року OECD та Уряд України започаткували чотирирічну програму, яка підтримуватиме порядок денний реформ, відновлення та реконструкції в Україні.

Підтримка надається в:
– зміцненні субнаціонального потенціалу та реформі децентралізації;
– перегляді конкуренції в українському електроенергетичному секторі;
– покращенні результатів навчання та добробуті українських студентів та викладачів;
– підтримці прийому та інтеграції українських біженців;
– узгодженні зусиль з реформування з податковими стандартами OECD.

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) — міжнародна організація, що об’єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу. Разом з урядами, політиками та громадянами організація працює над створенням науково обґрунтованих міжнародних стандартів та пошуком рішень для низки соціальних, економічних та екологічних викликів, від покращення економічних показників та створення робочих місць до сприяння якісній освіті та боротьби з міжнародним ухиленням від сплати податків. Організація є центром знань для даних та аналізу, обміну досвідом, найкращими практиками та порадами щодо державної політики та встановлення міжнародних стандартів. OECD працює у тісному партнерстві з Україною вже понад 30 років.
 Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube.