Data on the state of foreigОпубліковано дані щодо стану прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Українуn direct investment (FDI) in Ukraine has been published


Опубліковано дані щодо стану прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну.

Так, за перший квартал 2023 року притік ПІІ склав 1,1 млрд доларів США та сформувався за рахунок реінвестування доходів. Інструменти участі в капіталі склали 128 млн доларів США, боргові інструменти (-64) млн доларів США.

Станом на 31.03.2023 року, загальний обсяг прямих інвестицій в Україну складає 53 млрд доларів США.

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube.