Уряд України передбачив в державному бюджеті на 2024 рік 1 млрд гривень на стимулювання створення та облаштування індустріальних парків

Уряд України передбачив в державному бюджеті на 2024 рік 1 млрд гривень на стимулювання створення та облаштування індустріальних парків

Індустріальні парки планується розвивати як ключові центри для індустріалізації економіки, залучення інвестицій та створення нових робочих місць. 

Для учасників індустріальних парків законодавством України передбачена низка економічних стимулів, зокрема: 

  • звільнення від податку на прибуток на 10 років за певним переліком видів діяльності за умови реінвестування не сплачених до бюджету коштів у підприємство; 
  • звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання за переліком кодів УКТЗЕД, за умови що таке обладнання буде використовуватися учасником виключно на території індустріального парку без права передачі в оренду та продажу. 

Умови створення індустріального парку детально прописані у Гайді Міністерства економіки України.

На сьогодні в Україні зареєстровано 77 індустріальних парків, протягом 2024 року до Реєстру було включено 7, тоді як 4 були виключені. 

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, or YouTube.