Шляхи співпраці приватно практикуючих юристів та UkraineInvest


Існує чималий потенціал для синергії UkraineInvest та Асоціації Правників України

“Існує чималий потенціал для синергії UkraineInvest та АПУ, зокрема у питаннях регуляторної політики, адвокації та промоції інвестиційного потенціалу України,” – відзначив Сергій Цівкач, виконавчий директор UkraineInvest під час спільного  онлайн-заходу присвяченому презентації UkraineInvest Guide. Зокрема, сторони обговорили точки співпраці між UkraineInvest та юридичним співтовариством з метою залучення іноземних інвестицій в Україну.

Шляхи співпраці приватно практикуючих юристів із UkraineInvest: взаємодопомога чи конфронтація?

UkraineInvest відповідно до свого положення веде роботу, зокрема, щодо супроводження реалізації інвестиційних проектів, шляхом надання підтримки іноземним інвесторам у вирішенні проблемних питань, що можуть виникати в процесі підготовки та реалізації ними інвестиційних проектів. Попри те, що така робота, на перший погляд, дублює роботу юридичних радників інвесторів, які звертаються за підтримкою до UkraineInvest, на практиці така робота ведеться у різних площинах.


UkraineInvest не є організацією, що здійснює юридичний консалтинг, а тому, як правило, не консультує іноземних інвесторів щодо обрання найбільш оптимальної юридичної моделі оформлення тих чи інших правовідносин, а також із загальних питань юридичного супроводу діяльності інвесторів в Україні. У цьому контексті, за окремими виключеннями, UkraineInvest  працює спільно з юридичними радниками інвестора, case-by-case керуючись потребою інвестора у залученні спеціалістів UkraineInvest  до пошуку рішень відносно загальних питань його діяльності.


Що ж до безпосередньо сприяння у вирішенні проблемних питань інвесторів, то UkraineInvest пропонує інвесторам ексклюзивний набір інструментів. В процесі консультацій з інвестором та, як правило, його юридичними радниками, UkraineInvest аналізує ситуацію та представляє інвестору своє бачення можливих шляхів вирішення проблемного питання і, за згоди інвестора, ініціює вжиття відповідних заходів.


Будь-які рішення приймаються спільно та з урахуванням найбільш ефективного розмежування напрямків роботи UkraineInvest та юридичних радників інвестора. Наприклад, юридичні радники здійснюють підготовку документів інвестора щодо отримання певного дозвільного документу, а UkraineInvest при цьому забезпечує ефективну взаємодії інвестора з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Можливості адвокації через UkraineInvest

UkraineInvest, між іншим, працює над напрацюванням пропозицій щодо шляхів забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку України. Зокрема UkraineInvest за власною ініціативою та за зверненням інвесторів здійснює адвокаційні заходи щодо пропозицій до внесення змін до нормативно-правових актів, формування та реалізації державної політики.

Такі пропозиції розробляються або безпосередньо командою UkraineInvest у консультаціях з органами державної влади і місцевого самоврядування, інвестиційною та експертною спільнотами, або інвесторами чи їх юридичними радниками. У випадку останнього, UkraineInvest аналізує відповідні напрацювання, вносить до них свої пропозиції чи зауваження та приймає рішення щодо вжиття щодо них адвокаційних заходів.

UkraineInvest дякує Асоціації правників України за організацію заходу та продуктивну дискусію.

Stay tuned and follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn or YouTube for more updates.