Візи

Громадянам багатьох країн не потрібна віза для перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду (загалом не більше 180 днів на рік). Повний перелік оновлених вимог до віз та специфіку для громадян різних країн можна знайти на веб-сайті Міністерства закордонних справ України.


У грудні 2019 року Україна запровадила платформу для оформлення е-візи, де громадяни 52 країн мають змогу отримати візи в режимі онлайн. Тут ви можете перевірити, чи є ваша країна в списку, і знайти інструкцію щодо подання заявки для оформлення е-візи.   

Існує 3 типи віз:

  • транзитні візи (тип «В»). Візи типу «В» підлягають видачі, якщо кожен транзитний період не перевищує 5 днів. Транзитні візи оформлюються як одно-, дво- та багаторазові та діють не більше 1 року.
  • короткострокові візи (тип «C») підлягають видачі на період, який не перевищує 90 днів протягом 180 днів. Візи типу «С» оформляються як одно-, дво- та багаторазові візи, що діють на період від 6 місяців до 5 років.
  • довгострокові візи (тип «D») підлягають видачі з метою оформлення посвідки на тимчасове проживання, яка надає право перебувати в Україні більше ніж 90 днів. Візи типу «D» оформляються лише як багаторазові візи.

Працевлаштування іноземних громадян

Іноземні громадяни, які проживають в Україні на законних підставах, користуються такими ж правами щодо працевлаштування, як і громадяни України. Для працевлаштування іноземного громадянина роботодавець повинен отримати дозвіл на використання праці іноземців, виданий центром зайнятості, за винятком випадків, коли такий працівник має посвідку на постійне проживання в Україні. Якщо працівник працевлаштований у представництві іноземної компанії, дозвіл на використання праці іноземців не вимагається.

Як правило, дозвіл на використання праці іноземців видається строком на 1 рік. Дозвіл на більш тривалий строк – до 3 років, може бути наданий засновникам юридичних осіб в Україні, ІТ-спеціалістам та високооплачуваним професіоналам, чия щомісячна зарплата перевищує 50 мінімальних зарплат, встановлених для громадян України (236 150 грн – приблизно 8 757 доларів США).

Валютний контроль

В останні роки Україна зробила рішучий крок до ліберального регулювання валютних правил, який ознаменувався прийняттям Закону України «Про валюту та валютні операції» у 2019 році. Основним принципом є допуск будь-яких транскордонних платежів, купівля іноземної валюти або обмін валюти, за винятком випадків прямого обмеження відповідно до законодавства.

Нерезиденти користуються тими ж правами щодо операцій з іноземною валютою, як і резиденти України.

Українська національна валюта, гривня – єдиний законний платіжний засіб на території України, який приймається без будь-яких обмежень. Операції з іноземними інвестиціями в Україні та репатріація дивідендів та інших інвестиційних прибутків входять до переліку операцій, дозволених в іноземній валюті. Операції між українськими громадянами та іноземними громадянами можуть здійснюватися як у гривні, так і в іноземній валюті.

Митне регулювання

Загальні митні правила

Митне оформлення товарів може здійснюватися на будь-якій митниці незалежно від місця реєстрації імпортера. Суб’єкт господарювання повинен пройти акредитацію в місцевих митних органах для здійснення імпортно-експортних операцій. Основним документом, необхідним для митного оформлення товарів, є митна декларація, подана імпортером або митним брокером.

Імпортери можуть декларувати товари до того, як товари потрапляють на митну територію України або до того, як товари будуть доставлені до місць митного оформлення шляхом подання попередньої митної декларації.

Імпорт товарів на митну територію України оподатковується ПДВ за ставкою 20%, водночас експорт товарів, як правило, є об’єктом оподаткування ПДВ за нульовою ставкою.

Авторизований економічний оператор

Інститут авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні  запроваджений за зразком Європейського Союзу.

Лише юридичні особи, які є резидентами України, що авторизовані в митних органах та беруть участь у міжнародному ланцюзі постачання, матимуть право подавати заяву на отримання статусу АЕО. Українські компанії, що здійснюють транскордонні операції, в якості виробників, експортерів, імпортерів, можуть подати заявку на отримання статусу АЕО.

Для отримання статусу АЕО заявник повинен відповідати таким критеріям:

  • дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність кримінальних правопорушень, що пов’язані з господарською діяльністю;
  • належна система ведення обліку;
  • фінансова платоспроможність;
  • забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства
  • дотримання стандартів безпеки та надійності.

Протягом трьох років після набуття чинності лише компанії, зареєстровані в українських митних органах більше трьох років, матимуть право подавати заявку на отримання статусу АЕО.

Оподаткування

Усі податки та збори, ставки, пільги, правила, а також порядок та механізми оцінки та сплати податків визначені в Податковому кодексі України.

Податок на прибуток підприємств

Суб’єкти господарювання-резиденти, іноземні юридичні особи, які отримують прибуток з джерелом походження з України та постійні представництва іноземних підприємств мають сплатити податок у розмірі 18%. Такий податок визначається відповідно до фінансової звітності підприємства згідно з національними положеннями бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Іноземна організація несе відповідальність за сплату податку щодо всіх доходів, з джерелом походження з України, включно з виплатами відсотків, дивідендів та роялті.

Відповідно до Податкового кодексу України доходи, отримані нерезидентом з джерелом їх походження з України, можуть обкладатися спеціальним податком у розмірі 15%. Податок утримується резидентом або постійним представництвом іноземного суб’єкта з суми будь-якого доходу з джерелом його походження в Україні, якщо інше не передбачено діючою двосторонньою угодою про уникнення подвійного оподаткування. Україна уклала більше ніж 70 двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Продаж товарів (послуг) в межах митної території України, імпорт товарів на митну територію України та експорт товарів за межі митної території України обкладаються ПДВ. Базова ставка ПДВ становить 20% від договірної вартості відповідних товарів (послуг).

Податок на оплату праці

Загальна ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що застосовується майже до всього доходу, отриманого фізичною особою-резидентом в Україні, становить 18%. Додатковий військовий збір у розмірі 1,5% стягується з доходу, що підлягає оподаткуванню ПДФО.


Роботодавці також зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників у розмірі 22% до Державного пенсійного фонду. Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати.