Людський капітал

Україна – велика європейська країна із населенням понад 40 мільйонів. Українці високоосвічені – понад 70% мають вищу освіту.

Завдяки освітній системі, що у великій мірі сфокусована на технічних та природничих дисциплінах, українці мають репутацію висококваліфікованих та затребуваних працівників.

Талановиті українські інженери дали поштовх для стрімкого розвитку ІТ-індустрії. Щороку Україна випускає 130,000 спеціалістів інженерних спеціальностей. Країна знаходиться серед лідерів у Центральній та Східній Європі за кількістю ІТ-фахівців.

Завдяки українській освітній системі українці мають один із найвищих рівнів володіння англійською мовою на пострадянському просторі. Більше того, багато українців, окрім української, англійської та російської, володіють іншими мовами, що відображає глибокі культурні та торговельні зв’язки України з сусідніми країнами.

Молоде покоління українців поділяє європейські цінності – вони демократичні, сучасні, орієнтовані на результат, толерантні, креативні та винахідливі. Ще одним драйвером до змін є бажання українців інтегрувати Україну у глобальну економіку та налагодити ефективний діалог з націями, що підтримують демократичні цінності.