ПРО РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала широкомасштабну збройну агресію проти України, вбиваючи громадян України та руйнуючи міста і села внаслідок наступальних бойових дій, зокрема через ракетні, артилерійські та авіаційні удари. З метою надання відсічі агресору й захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. в Україні було введено воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 р. воєнний стан в Україні діятиме щонайменше до 21.11.2022 р. Що таке правовий режим воєнного стану та як його введення стосується  функціонування суб’єктів господарювання в Україні?
 
Основним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини щодо введення в Україні воєнного стану є ЗУ «Про правовий режим воєнного стану». Цим законом визначаються і, зокрема, правові засади діяльності в умовах воєнного стану органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
 
Одним із першочергових заходів, що можуть супроводжувати введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, є утворення тимчасових державних органів – військових адміністрацій. Указом Президента України № 68/2022 від 24.02.2022 р. на базі обласних, районних та Київської міської державних адміністрацій було утворено  відповідні військові адміністрації. Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон), військові адміністрації мають особливі повноваження та підпорядкування.
 
Відповідно до частини сьомої статті 4 закону спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України, а з інших питань – Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень.
 
Серед заходів правового режиму воєнного стану, які можуть здійснюватися воєнними адміністраціями разом із військовим командуванням:
–           запровадження трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер;
–           використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;
–           примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності для потреб держави;
–           запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування;
–           встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;
–           перевірка документів у осіб та проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян;
–           у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучення у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронного комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп’ютерів, інших технічних засобів зв’язку;
–           заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
–           встановлення для фізичних і юридичних осіб військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ та ін.
 
Важливо відмітити, що вищенаведені повноваження реалізуються воєнними адміністраціями виключно в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану. Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України (зокрема, щодо недоторканості житла, таємниці листування, невтручання в особисте і сімейне життя, свободи пересування, свободи думки і слова, права володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та ін.).
 
Окрім того, на воєнні адміністрації покладається здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій, а також вирішення питань щодо:
–           розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
–           складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання відповідного бюджету;
–           здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік);
–           надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
–           вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік);
–           вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного року, а також про скасування такого дозволу;
–           прийняття рішень про заборону торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі та ін.